RODO w cool-pack.pl

 

W związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) , jak również dlatego, że prywatność Twoich danych jest dla Nas sprawą bardzo ważną chcemy przekazać Ci informację, w jaki sposób Eplecaki.pl sp. z o.o., który jest właścicielem serwisu cool-pack.pl (dalej zwany „cool-pack.pl”) przetwarza Twoje dane osobowe oraz jakie uprawnienia w związku z przetwarzaniem Tobie przysługują.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma Eplecaki.pl Sp. z o.o., ul. Tęczowa 9, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7773326724, REGON:  380569122, KRS: 000737583

Jeżeli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych przez cool-pack.pl możesz skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Eplecaki.pl Sp. z o.o., ul. Tęczowa 9, 62-070 Dąbrowa lub drogą e-mailową na adres biuro@eplecaki.pl

 

W jaki sposób zostały dotychczas pozyskane Twoje dane osobowe?

            Twoje dane osobowe zostały nam przekazane przez Ciebie podczas składania zamówienia,  lub zakładania konta w naszym serwisie cool-pack.pl. Dodatkowo, za Twoją zgodą lub gdy jest to uzasadnione interesem cool-pack.pl, informacje o Tobie mogą być uzupełnione informacjami przekazanymi nam przez naszych partnerów biznesowych.

 

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach: 

a) realizacja umowy sprzedaży zawartej między Tobą, a cool-pack.pl podczas składania przez Ciebie zamówienia;

b) zakładanie i obsługa Twojego konta w cool-pack.pl;

c) obsługa zapytań i skarg, w tym rozwiązywanie problemów technicznych;

d) umożliwienie udziału w konkursach i promocjach;

e) analiza Twojego korzystania z serwisu cool-pack.pl;

f) marketingu (tylko i wyłącznie jeśli jesteś zapisany do naszego newslettera);

 

Jakie jest źródło uprawnienia cool-pack.pl do przetwarzania Twoich danych osobowych?

            Cool-pack.pl może przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych, w tym na podstawie art. 86 § 1 w zw. 70 § 1 Ordynacji podatkowej oraz art. 74 ustawy o rachunkowości. cool-pack.pl przetwarza też Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

• umożliwienie Ci udziału w promocjach organizowanych przez cool-pack.pl

• prowadzenie analiz i badań sposobu korzystania przez Ciebie z usług świadczonych przez cool-pack.pl w celu polepszenia jakości tych usług i celności przekazywanych Ci informacji,

• chęć przedstawienia Ci informacji o charakterze marketingowym, które mogą Cię zainteresować

• umożliwienie wykorzystania danych do prowadzenia postępowań sądowych lub administracyjnych, których cool-pack.pl może być stroną;

• przechowanie Twoich danych dla celów archiwalnych;

• umożliwienie cool-pack.pl rozliczenia się z wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,

Na podstawie Twojej zgody, cool-pack.pl przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

• zapisywania danych w plikach cookies;

• gromadzenia danych ze stron www;

• organizacji konkursów.

Jeśli udzielisz cool-pack.pl zgody na przetwarzanie danych osobowych, możesz ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się mailowo bezpośrednio z obsługą sklepu (sklep@cool-pack.pl) lub logując się do panelu klienta na Naszej stronie internetowej (korzystając z opcji dostępnej w panelu: Zgłoś prośbę o usunięcie konta). 

 

Czy masz obowiązek lub brak obowiązku podania danych osobowych?

Podanie przez Ciebie danych osobowych (w zakresie danych oznaczonych gwiazdką w formularzu zgłoszeniowym) jest wymogiem ustanowionym przez cool-pack.pl jako warunek zawarcia z Tobą umowy sprzedaży (realizacji zamówienia). Jeśli nie podasz danych osobowych, które cool-pack.pl wskazało jako niezbędne, umowa z Tobą nie zostanie zawarta, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać w pełni z serwisu cool-pack.pl Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

Jakie są Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

            Zapewniamy, że możesz korzystać z wszystkich swoich praw wynikających z obowiązującego prawa. Możesz żądać od cool-pack.pl między innymi dostępu, sprostowania lub usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Masz także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez cool-pack.pl do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Czy masz Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: 

• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, 
w której się znalazłeś/aś, Odbiorcy danych cool-pack.pl może udostępnić Twoje dane osobowe podmiotom, które wspierają cool-pack.pl w świadczeniu Ci usług (np. firmie kurierskiej, firmie informatycznej rozwijającej i obsługującej nasz serwis). Czasami będziemy także zmuszeni przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym,  np. walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 

Jaki jest okres przechowywania danych?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

• statystycznych i archiwizacyjnych,

• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.